Martin Boers — Human Development Specialist bij Yes tech careers

Ik ben ervan overtuigd dat het omarmen van nieuwe technologische ontwikkelingen een onmisbaar deel is van het werk van onze techprofessionals.

Martin Boers is een Human Development Specialist en is sinds begin januari werkzaam bij Yes tech careers. We hebben hem gevraagd naar de verdere ontwikkeling van het Smart Skills programma en hoe techprofessionals worden voorbereid op de nieuwe industriële realiteit.

09 April 2024
3 min. lezen

Ongeveer vier jaar geleden, heb ik vanuit mijn eigen bedrijf Robert en John (eigenaren Yes tech careers, red.) leren kennen. Zij waren op dat moment op zoek naar iemand die ”iets doet met het ontwikkelen van technisch personeel”. Via een gemeenschappelijke connectie kwamen ze bij mij uit. Na de eerste kennismaking hebben we altijd leuk contact gehouden, ook wanneer de focus bij Yes op dat moment met name op de interne organisatie gericht was. Vorig jaar, begin tweede kwartaal, nam Yes weer contact met mij op voor de uitvoer van een DISC-workshop, die ik op dat moment vaak verzorgde. Dat was de eerste keer dat ik het hele team ontmoette. Voor mij voelde dat meteen heel vertrouwd, sterker nog, het was het eerste moment waar ik het gemis van ‘het ergens bij horen’ ervoer.

Tijdens de terugkoppeling van het DISC-profiel vroeg John mij of ik ervoor open zou staan om weer ergens in loondienst te gaan. Robert was op dat moment al een figuurlijke stap verder; zijn naam in het Microsoft Teams scherm luidde met een knipoog “jouw nieuwe collega”. Aangezien Yes nog niet helemaal scherp had hoe de rol eruit zou moeten komen te zien en zelfs welke benaming de rol zou moeten krijgen, hebben we besloten om na de vakantie, medio september, gezamenlijk in gesprek te gaan. Tijdens dit gesprek zijn we gaan onderzoeken of we de wens van Yes, aangevuld met mijn inbreng zouden kunnen samenbrengen in een rol die zou passen bij Yes én bij mijn eigen visie op het ontwikkelen van werkenden. Als mijn visie op het ontwikkelen van mensen onvoldoende bij de visie van Yes zou passen, had ik bedankt voor het aanbod. Tijdens het eerste gesprek bleek al snel dat ik veel vrijheid zou krijgen om zelf dingen vorm te geven, eigenlijk een soort zelfstandig ondernemer maar dan in loondienst, en werken met een mooie doelgroep. Dat beviel me wel. Vanuit mijn eigen bedrijf wilde ik de lopende werkzaamheden goed afronden en ergens rond oktober heb ik mijn handtekening gezet voor Yes.

Mijn werkzaamheden binnen Yes zijn behoorlijk divers en hebben te maken met het ontwikkelen van mens en organisatie. Ik ben betrokken bij het Smart Skills ontwikkelprogramma dat Yes met Saxion heeft opgezet. Echt een heel mooi en solide programma, gebaseerd op een onderzoek vanuit het werkveld. Mijn kennis en ervaring op het gebied van onderwijs én techniek stellen mij in staat kritisch naar het programma te kijken zowel op inhoud als de organisatie ervan. Verder houd ik me bezig met het coachen van interne collega’s en de techprofessionals die bij de klant zitten. De leervragen die tijdens deze coaching gesteld worden zijn zeer divers. Dit varieert van het volgen van een opleiding tot aan het anders willen leren omgaan met collega’s die hen niet begrijpen. Vanuit mijn rol probeer ik de collega te helpen bij het verkrijgen van nieuwe inzichten waardoor zij zich meer bewust worden van hun eigen behoeftes. Het geeft me iedere keer weer een fijn gevoel wanneer ik zie dat mensen groeien in de richting waarin zij zelf graag willen groeien.

“We moeten ervoor zorgen dat onze techprofessionals de ruimte krijgen om onbegrensd nieuwsgierig te zijn en zichzelf voortdurend te kunnen blijven ontwikkelen”

Martin Boers: Human Development Specialist bij Yes tech careers

Verder vind het leuk om John en Robert een beetje scherp te houden en af en toe, de manier waarop we nu werken, kritisch te bekijken en tegen het licht te houden. Ik vind namelijk dat iedereen moet bijdragen aan de visie en missie van de organisatie, zelfs als dat betekent dat je soms taken moet uitvoeren die niet direct tot jouw rol behoren. Ik geloof dat het belangrijk is om open te zijn over wat er verbeterd kan worden, ook al kan dit soms als confronterend ervaren.

Wat betreft mijn ervaring op het gebied van Human Development, ben ik inmiddels langer geen techneut meer dan dat ik het wel ben geweest. Ik ben opgegroeid in een machinefabriek waar ik begon als onderhoudsmonteur en later een revisiemonteur werd. Na de opleiding tot docent werktuigbouw kwam ik in aanraking met het begeleiden en coachen van mensen. Dit heb ik sindsdien niet weer los gelaten. Ik ben ervan overtuigd dat mijn kennis en ervaring van en op de werkvloer mij enorm helpt bij het maken van connectie met de doelgroep, maar ook bij het begrijpen en verbeteren van bedrijfsprocessen.

Ons Smart Skills ontwikkelprogramma helpt techprofessionals zich voor te bereiden op de technologieën van de toekomst en hen de vaardigheden geeft om zichzelf voortdurend te blijven ontwikkelen. Het programma is gericht op het begrijpen en eigen maken van nieuwe technologieën en het verbeteren van bedrijfsprocessen. Ik denk dat we als Yes zijnde, techprofessionals kunnen voorbereiden op de nieuwe industriële realiteit door hen bewust te maken van de veranderingen, het tempo waarmee dat gepaard gaat en hen de juiste vaardigheden te geven om zich aan te passen. Digitalisering biedt ontzettend veel nieuwe kansen en tegelijkertijd is het belangrijk dat we ons bewust zijn van de potentiële gevaren die dit met zich meebrengt zoals bijvoorbeeld deepfake of andere AI-toepassingen. We moeten blijven kijken naar nieuwe ontwikkelingen en ervoor zorgen dat techprofessionals de vaardigheden blijven ontwikkelen om inzetbaar te blijven in de nieuwe industriële realiteit.

Als het gaat om de uitdagingen van het ontwikkelen van Smart Skills in een snel veranderende industrie, denk ik dat het vooral belangrijk is om een cultuur van continu leren te bevorderen. Dit omvat het reflecteren op ons handelen, het aanleren van nieuwe vaardigheden, waaronder het aanleren hoe je op een zo effectief mogelijke manier iets nieuws leert en uiteraard het blijven onderzoeken van nieuwe technologieën en de mogelijke toepassing ervan. Vanuit Yes moeten we ervoor zorgen dat onze techprofessionals de ruimte krijgen om onbegrensd nieuwsgierig te zijn en zichzelf voortdurend te kunnen blijven ontwikkelen.

Tot slot, ik ben ervan overtuigd dat het omarmen van nieuwe technologische ontwikkelingen een onmisbaar deel is van het werk van onze techprofessionals. Deze visie wil ik ook doortrekken naar het Smart Skills ontwikkelprogramma. Vanuit de organisatie van dit ontwikkelprogramma vind ik het onze plicht om de vorm en de inhoud van het ontwikkelprogramma mee te laten ontwikkelen met de nieuwe industriële realiteit.

Our success stories

voorstel rondje Susanne van de Kop and Anne van de Ven — Rademaker

“Yes understands our area of expertise, that is essential in our complex field of work!

voorstel rondje Lars Mélotte — Heemhorst

“Facing a problem is never fun, but solving a problem is the best